แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

ลงประกาศเมื่อ 22 ส.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2560 16:09:17 น. เข้าชม 27 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


แนวข้อสอบ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sheetdee.com/

- แนวข้อสอบ กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- กลศาสตร์วิศวกรรม

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล

- แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล

- แนวข้อสอบช่างกล

- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

- แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์

- แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล

- หลักการกลศาสตร์ของไหล

- หลักการทำงานของเครื่องยนต์

- ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทางหลวงชนบท พร้อมเฉลย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร

- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

- ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล

- การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมทางหลวงชนบท พร้อมเฉลย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า

- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นายช่างเทคนิค กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- แนวข้อสอบโปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค

- แนวข้อสอบความถนัดทางช่าง

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- การทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี

- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง ในงานวิศวกรรมการทาง

- ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการทาง

- ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา

- แนวข้อสอบการบริหารงานก่อสร้าง

- กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

- แนวข้อสอบช่างโยธา

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sheetdee.com

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า

- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรมทางหลวงชนบท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sheetdee.com

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

- วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย

- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

- วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย

- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

- วิชาการขับรถอย่างปลอดภัย

- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)

- การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis

- การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC design)

- วิศวกรรมการทาง  Highway Engineering

- การบริหารงานก่อสร้าง construction management

- วิศวกรรมปฐพีและฐานราก Soil Engineering and Foundation

- แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สรุปแนวข้อสอบ(พร้อมเฉลย) เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวงชนบท

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการงานธุรการ

- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มิถุนายน)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แสดงความคิดเห็น

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : แต๋ม
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 22 ส.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ส.ค. 2560 16:09:17 น.
  • ที่อยู่ : www.sheetdee.com
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 095-6187-887
  • Email : tomtam.chok27@gmail.com